Sortu CV

Jaiotze data *
Fitxategiak 20 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: pdf.
JAKINARAZPENA Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak CCVV fitxategian sartuta daudela eta horren helburua ikastoletan lan egin nahi duten pertsonen kurrikulumak kudeatzea dela jakinarazten dizugu. Datu horiek ikastolei nahiz ikastolen elkarteei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Hauek 3 urtez edukiko ditugu gordeta. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea ARANZADI IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako San Martin plaza 4, 20570 Bergara helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

Fitxa bertikalak